Chính sách

CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

Chính sách hoàn tiền hầu hết không được áp dụng tại trang web này, bởi vì sau khi bạn được cấp quyền truy cập các khoá học, sản phẩm hay dịch vụ tại trang web của chúng tôi, bạn đã có thể truy cập và/hoặc tải về toàn bộ nội dung, tài liệu giá trị & độc quyền… của chúng tôi. Hãy chơi đẹp, suy nghĩ như một người lớn và về sự công bằng.

Nếu một sản phẩm hay dịch vụ cụ thể nào đó có chính sách hoàn tiền, chúng tôi cũng sẽ ghi rõ cụ thể nội dung của chính sách hoàn tiền ngay tại trang bán hoặc trang thanh toán của sản phẩm đó.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Trong quá trình đăng ký sử dụng các dịch vụ trên trên web này, bạn có thể được yêu cầu để lại một số thông tin cá nhân (ví dụ như: địa chỉ email của bạn).

Những thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo mật và KHÔNG BAO GIỜ được chia sẻ cho bên thứ ba.

Thông tin cá nhân của bạn chỉ được chúng tôi sử dụng để thu thập dữ liệu hành vi người dùng, nhằm nâng cao sự trải nghiệm, quản lý danh sách học viên, và gửi cho bạn những thông tin cập nhật, bao gồm nhưng không giới hạn về: các buổi hội thảo, trò chuyện, các khóa học về sức khỏe & kinh doanh, các sự kiện & hoạt động mới, các thông tin hữu ích về sức khỏe & kinh doanh, các chiến dịch nâng cao sức khoẻ & các cuộc thi đua… hay các ưu đãi & khuyến mại mới nhất từ chúng tôi.

Bạn hoàn toàn có thể thay đổi ý định và từ chối nhận email của chúng tôi vào bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào dòng chữ “Hủy đăng ký” hoặc “Unsubcribe” ở cuối mỗi email chúng tôi gửi cho bạn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, bạn sẽ không còn nhận được những thông tin (được liệt kê ở trên) từ chúng tôi nữa.

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0