Điều khoản

Cập nhật lần cuối vào ngày 27/03/2023.

Khi sử dụng các dịch vụ hay tiện ích trên trang web này, bạn đã đồng ý và chấp thuận với những điều khoản & điều kiện được liệt kê bên dưới đây:

CÁC KHÁI NIỆM

Trang web: Là trang web này – https://dinhduong.us – một trong nhiều trang web cá nhân của Bs. Nguyễn Văn Anh.

Điều khoản sử dụng: Chính là tài liệu này, gọi tắt là Điều khoản.

Tài nguyên: Là các thông tin dạng chữ, hình ảnh, tệp tài liệu, âm thanh, phim… hay bất cứ thông tin và/hoặc tư liệu nào có trên trang web này.

Người dùng: Là bất cứ ai có thể truy cập vào trang web này để sử dụng các tài nguyên, tính năng, dịch vụ sẵn có trong trang web. Trong trang điều khoản này, người dùng có thể được gọi hay xưng hô là “Bạn”.

Chúng tôi: Là Bs. Nguyễn Văn Anh và các cộng sự liên quan, tham gia vào các dự của trang web này.

CÁC ĐIỀU KHOẢN

Việc cập nhật điều khoản: Những nội dung trên trang điều khoản này có thể được cập nhật, thay đổi trong tương lai mà không cần phải thông báo cho người sử dụng. Để chắc chắn bạn luôn có được những thông tin điều khoản mới nhất, hãy truy cập trang này thường xuyên.

Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng gửi thông tin cập nhật điều khoản cho bạn, nếu bạn có để lại thông tin email liên hệ và đồng ý nhận tin tức từ chúng tôi, hay bạn đang sử dụng các dịch vụ tại trang web này.

Tài khoản, mật khẩu và bảo mật: Để có thể truy cập các tài nguyên chỉ dành cho thành viên hay học viên, người dùng có thể đăng ký để tạo một tài khoản truy cập trên trang web. Tài khoản truy cập là địa chỉ email của bạn và một mật khẩu do bạn đặt, nhằm để xác định bạn là chính chủ. Bạn nên cất trữ & lưu giữ mật khẩu của bạn một cách cẩn thận.

Mỗi người sử dụng chỉ cần và chỉ nên có một tài khoản duy nhất trên trang web này. Việc chia sẻ tài khoản cho người khác để dùng chung là bị cấm. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện bạn sử dụng tài khoản của người khác, hay tài khoản của bạn bị người khác sử dụng, thì tài khoản liên quan này sẽ bị xoá và toàn bộ dịch vụ cung cấp cho tài khoản này như tài liệu, các khoá học, các sản phẩm, quyền truy cập dịch vụ… cũng sẽ bị xoá trên hệ thống và không thể phục hồi. Bạn cần lưu ý rằng, hệ thống của chúng tôi luôn chạy liên tục để phát hiện những trường hợp vi phạm này.

Quyền sở hữu trí tuệ: Hãy chắc chắn rằng, bạn không sao chép và sử dụng các tài nguyên trên trang web này để sử dụng hay lưu trữ ở nơi khác, hay lưu trữ dưới một hình thức khác (ví dụ như: nội dung dạng chữ thay cho video/âm thanh và ngược lại). Hiện tại chúng tôi chưa cho phép bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào sử dụng những nội dung trên trang web này.

Chúng tôi luôn cố gắng tuân thủ Luật sở hữu trí tuệ. Chúng tôi chỉ sử dụng những nội dung do chúng tôi sản xuất và những nội dung do các đối tác cung cấp cho việc tiếp thị và đào tạo sản phẩm, phục vụ cho sự hợp tác và phát triển kinh doanh. Trong trường hợp bạn thấy rằng chúng tôi đang vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi qua những hình thức hoặc kênh liên hệ như email, điện thoại trên trang web này.

Quyền từ chối phục vụ: Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bạn, hay xoá quyền sử dụng của bạn đối với các tài nguyên, dịch vụ trên trang web của chúng tôi mà không cần phải báo trước, nếu xét thấy bạn đã và đang sử dụng những tài nguyên trên trang web này theo những cách có thể gây ảnh hưởng đến quyền & lợi ích của chúng tôi, hay của những cá nhân, tổ chức, quốc gia… Hay vi phạm những tiêu chuẩn mặt về đạo đức tốt đẹp…

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những hoạt động của các trang web có đường link dẫn đến trang web này, và những trang web mà chúng tôi có đề cập hay có đường link dẫn đến chúng. Bởi vì, chúng tôi không thể can thiệp vào nội dung của những trang web đó.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những thiệt hại gây ra do bạn sử dụng tài nguyên của chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào, và dù cho bất kỳ lý do gì. Bởi vì, chúng tôi không thể có mặt ở bên bạn ngay lúc đó để có thể kiểm soát tình huống.

Chúng tôi khuyến khích bạn nên học tập một cách chủ động và nghiêm túc. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp mọi câu hỏi và hỗ trợ bạn trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ. Vì thế, chúng tôi mong bạn học tập tốt, để có thể áp dụng chủ động & linh hoạt những kiến thức đã học vào trong cuộc sống một cách hiệu quả, và tự chịu trách nhiệm cho những quyết định và hành động của bản thân.

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0